فرزانه و نیوشا - 10 سال پیش در چنین روزی


این عکس رو دقیقا 10 سال پیش در همین روز گرفتم. فرزانه و نیوشا که هر دو برای روزنامه هایی که بسته شدند کار می کردند در یکی از میتینگ های تبلیغاتی زنان در حمایت از خاتمی برای دور دوم ریاست جمهوری در تهران    

Written by : site manager || Date : 31 May 2012 || [ عکاسان ]


Please write your comments

    Comments
Name
Email
Website
Security Code
 


___ ___ ___