مجید سعیدی در دادگاه انقلاب


عکس از خبرگزاری فارسامیدوارم این قضیه به خوبی تمام شود و مجید و ساتیار زودتر آزاد شوندWritten by : site manager || Date : 01 Aug 2009 || [ عکاسان ]


Please write your comments

    Comments
Name
Email
Website
Security Code
 


___ ___ ___