روایت یک عکاس از کشته شدن لوکاس دلوگا در تونس


روایت مرگ یک عکاس در تونس

لوکاس دلوگا عکاس آژانس عکس خبری اروپا در بعد از ظهر جمعه 14 ژانویه 2011 مورد اصابت مستقیم یک گلوله گاز اشک آور قرار گرفت و چند روز بعد در بیمارستان جان سپرد. او به همراه چهار عکاس دیگر در حال عکاسی از خیابان های آشوب زده تونس بود. یکی از همراهان او می گوید ساعت 1:30 ظهر بود که تنش در خیابان بورقیبه بیشتر شد.

ما پنج نفر با هم در حال عکاسی بودیم. ما به دنبال گروهی از تظاهر کنندگان حرکت می کردیم که در یکی از خیابان های مجاور محل درگیری ها مخفی شده بودند. تنش بیشتر شده بود و من در خیابان تنها شدم و در حالی که فرصتی برای پنهان کردن دوربین هایم نداشتم و به راحتی دیده می شدند یک افسر پلیس که در 10 متری من بود گلوله گاز اشک آور به سمت من شلیک کرد. من به سرعت چرخیدم و پشتم را به او کردم. گلوله مویی از بالای گوشم رد شد. من در وسط خیابان و روبه روی نیروهای پلیس بودم و فاصله ما به اندازه ای بود که به راحتی ما را شناسایی می کردند. بیشتر تظاهرکننده ها فرار کرده بودند. لوکاس و بقیه عکاس ها در گوشه ای از خیابان پناه گرفته بودند. در یک لحظه لوکاس سرش را چرخاند تا نگاهی به اطراف بیندازد و این همان لحظه ای بود که گلوله گاز به چشم چپ و پیشانی او خورد. او در پیاده رو نقش زمین شد، خون زیادی از او می رفت. ما سعی کردیم جلوی خون ریزی را بگیریم اما خون زیادی از دهانش بیرون می زد. سرش رو پانسمان کردیم و عکاس های دیگر رفتند تا برای بردن لوکاس به بیمارستان خودرویی پیدا کنند. ما خوش شانس بودیم که ترافیک نبود و تیم خبری یورونیوز که از آن جا رد می شدند ما را سوار کردند و به نزدیک ترین درمان گاه رساندند. تمام این اتفاقات در 30 دقیقه روی داد اما انگار ساعت ها طول کشید. لوکاس در داخل خودرو به شدت خون ریزی می کرد.

در درمان گاه، پزشک ها زخم ها را پانسمان کردند و دستگاه تنفس به او وصل کردند. سپس از ما خواستند تا او را برای اسکن سر به بیمارستان ربتا ببریم. چون نتیجه اسکن خیلی تار و نا واضح بود جراحان تصمیم گرفتند که فوری او را جراحی کنند. نظر پزشک ها این بود که چشم چپش به شدت آسیب دیده، اما به نظر می رسد که مغز آسیب جدی ندیده است. بدبختانه صبح روز بعد مواد سمی درون گلوله گاز اشک آور وضعیت جسمی لوکاس را بسیار پیچیده کرد و او جان سپرد. لوکاس مبروک فون زابینسکی که نام لوکاس دلوگا را بر عکس هایش امضا می کرد 32 سال داشت و از سال 2006 عکاس آژانس عکس خبری اروپا بود.

میشل پوش / عکاس / خبرنگار

روزنامه روزگار

Written by : site manager || Date : 13 Apr 2011 || [ نوشته ها ]


Please write your comments

    Comments
Name
Email
Website
Security Code
 


___ ___ ___